RISTORANTE D’AMORE — Italy

MARSOTTO SHOOTING — Italy

KOUSTAS & CO — Australia

FATTORIA SANT’ELISEO — Italy

APARTHOTEL ADELBODEN — Adelboden, Switzerland

FÜR ALLE — Seoul, Korea

ACCEPTED — Greece